Programma test

De grote tuin van het Frans Hals Museum (locatie Hof aan het Groot Heiligland) is de centrale plek. 
Zowel in de tuin als in de tentoonstellingsruimtes vindt het evenement plaats met verschillende programma onderdelen.

15.00 uur inloop                                gedurende de hele dag muziek van DJ Stan Rijven

15.45 uur                                           brassband Earthquake komt aan bij het museum

15.45 – 16.00 uur                              de brassband speelt nog even

16.00 uur                                            start programma door Martin Richardson

16.05 – 16.10 uur                              Lidewij de Koekkoek, directeur Frans Hals Museum, toespraak

16.10 – 16.15 uur                              Jos Wienen, burgemeester gemeente Haarlem, toespraak

16.15 – 16.23 uur                              Kajsa Ollongren, minister van Defensie, toespraak

16.23 – 16.28 uur                              stichting Keti Koti Haarlem herdenkingsceremonie

17.00 – 17.45 uur                              workshop Roel Calister authentieke muziekinstrumenten vanaf het podium

18.00 – 18.15 uur                              capoeira door Capoeira School Semente!! in de tuin

18.15 – 18.45 uur                              workshop slavernij toen, racisme nu door Noelle Beerepoot, in de Schutterszaal

18.20 – 18.55 uur                              Anansiverhalen verteld door Winston Scholsberg, vanaf het podium

18.30 – 19.30 uur                              workshop hoofddoek vouwen door Arlyne Klimop en Lilian Grot, in de eetzaal

19.00 – 19.30 uur                              workshop slavernij toen, racisme nu door Noelle Beerepoot, in de Schutterszaal

van 16.30 – 19.30 uur                       rondleidingen door museum


Winston Scholsberg

Programma in vogelvlucht:

 • De brassband ‘Earthquake’ komt al spelend rond 15.30 uur aan bij het Frans Hals Museum.
 • Start programma met toespraken van de burgemeester van Haarlem en van de directeur van het museum.
 • Plechtige herdenking.
 • Brassband Earthquake treedt nog een keer op.
 • dj Stan Rijven draait Afrikaanse en Caribische muziek

.

Er zijn workshops en lezingen:

 • authentieke Antilliaanse muziekinstrumenten door Roel Calister
 • het vouwen van hoofddoeken
 • de link tussen slavernij toen en racisme nu
 • rituelen
 • Winston Scholsberg vertelt Anansi verhalen.
 • Er zijn rondleidingen in het museum waarbij de collectie vanuit slavernijperspectief wordt bekeken.

  Rond 20.00 uur wordt afgesloten.

Roel Calister

Catering
Er zijn hapjes en er is drinken, zowel Antilliaans als Surinaams. Uit beide keukens is er een ruime keus.

Doel
We willen herdenken en vieren.
Op deze dag willen we een breed en divers publiek bereiken en verschillende groepen bezoekers ontvangen, met verschillende motieven: zij die iets willen leren van het verleden, zij die hun voorouders willen herdenken, zij die vandaag de dag opstaan tegen racisme, zij die de ketenen willen verbreken en zij die de vrijheid willen vieren.
Op 1 juli leren ze elkaar kennen, vertellen ze elkaar verhalen, delen herinneringen en pijn en leggen verbinding.
De inzet is dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt voor Haarlem en omgeving.

Frans Hals Museum
Het Frans Hals Museum realiseert zich terdege dat het een nog vrij wit museum is en dat er als organisatie en voor de medewerkers nog veel valt te leren. Ook heeft het museum een veelal ouder, wit en theoretisch opgeleid publiek. Het museum wil relevanter worden voor een jong, lokaal en meer divers publiek.
Het werkt daarom aan een meer inclusieve organisatie via publiek, programma, partners en personeel. Dit gebeurt onder meer door actief samen te werken met de doelgroep en in co-creatie met partners programma’s te ontwikkelen. Door krachten te bundelen met de organisatoren van Keti Koti Haarlem wil het museum bijdragen aan kennis over en bewustwording van de thema’s die het slavernijverleden met zich meebrengt.

Niet alleen wil het museum zelf relevanter worden voor een meer divers publiek, maar vooral ook wil het informeren en belichten, bewust maken en helpen zorgen dat het onderwerp slavernij vanuit zoveel mogelijk perspectieven duurzaam onder de aandacht blijft. Te beginnen in 2023 zal het museum daarom niet alleen op 1 juli, maar gedurende de hele zomer aandacht besteden aan het slavernijverleden in de context van de vaste opstelling.
Dit begint met beteksting en rondleidingen, maar ook met trainingen aan medewerkers en dialoog met bezoekers, bijvoorbeeld over ideeën voor nieuwe tentoonstellingen.

Keti Koti Haarlem wordt mogelijk gemaakt door